• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/213/15 zmieniająca Uchwałę Nr III/12/14 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji VII kadencji Rady Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty8
3 Marzec7
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0