UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/209/15 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody o numerze ewidencyjnym 525/1 buka pospolitego Fagus sylvatica rosnącego przy ul. Oczapowskiego 1 w zabytkowej części Kortowa w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty7
3 Marzec11
4 Kwiecień7
5 Maj11
6 Czerwiec13
7 Lipiec11
8 Sierpień9
9 Wrzesień12
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0