• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.232.2015 Wniosek - uchwały Rady Miasta z lat 1950-1974"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty15
3 Marzec6
4 Kwiecień4
5 Maj5
6 Czerwiec7
7 Lipiec9
8 Sierpień8
9 Wrzesień3
10 Październik9
11 Listopad6
12 Grudzień6