UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XVII/203/15 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na 2016 rok "
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty10
3 Marzec13
4 Kwiecień14
5 Maj10
6 Czerwiec16
7 Lipiec14
8 Sierpień10
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0