• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.219.2015 Wniosek - nagranie z sesji Rady Miasta dot. emisji obligacji"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty9
3 Marzec4
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0