UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 497 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok "
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty21
3 Marzec11
4 Kwiecień9
5 Maj10
6 Czerwiec13
7 Lipiec12
8 Sierpień7
9 Wrzesień9
10 Październik14
11 Listopad12
12 Grudzień3