• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 494 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych "
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty3
3 Marzec2
4 Kwiecień2
5 Maj1
6 Czerwiec6
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0