• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XV/191/15 w sprawie przyjęcia przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń36
2 Luty57
3 Marzec64
4 Kwiecień18
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0