• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XV/191/15 w sprawie przyjęcia przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń36
2 Luty57
3 Marzec64
4 Kwiecień26
5 Maj33
6 Czerwiec41
7 Lipiec14
8 Sierpień16
9 Wrzesień60
10 Październik14
11 Listopad0
12 Grudzień0