• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.196.2015 Wniosek - liczba postępowań kontrolnych w latach 2010-2014"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty10
3 Marzec12
4 Kwiecień7
5 Maj9
6 Czerwiec6
7 Lipiec11
8 Sierpień8
9 Wrzesień4
10 Październik7
11 Listopad8
12 Grudzień4