UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XIII/170/15 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablic pamiątkowych z okazji 70-lecia Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej zlokalizowanych na Placu Konsulatu Polskiego w sąsiedztwie kolumny Orła Białego oraz na budynku Domu Polskiego w Olsztynie "
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty9
3 Marzec10
4 Kwiecień5
5 Maj14
6 Czerwiec9
7 Lipiec11
8 Sierpień7
9 Wrzesień14
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0