• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.188.2015 Wniosek - pozwolenia na budowę dot. instalacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty7
3 Marzec4
4 Kwiecień3
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0