• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wyszukiwanie obwodu wyborczego"
Rok:
1 Styczeń7946
2 Luty6160
3 Marzec3890
4 Kwiecień4014
5 Maj5197
6 Czerwiec3705
7 Lipiec4887
8 Sierpień5762
9 Wrzesień3990
10 Październik5898
11 Listopad2873
12 Grudzień0