• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wyszukiwanie obwodu wyborczego"
Rok:
1 Styczeń13542
2 Luty11380
3 Marzec3950
4 Kwiecień1302
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0