UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wyszukiwanie obwodu wyborczego"
Rok:
1 Styczeń43442
2 Luty34195
3 Marzec30605
4 Kwiecień27244
5 Maj47603
6 Czerwiec28175
7 Lipiec29458
8 Sierpień10217
9 Wrzesień6405
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0