UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XIII/172/15 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości polegającej na przejęciu przez Gminę Olsztyn udziału w prawie własności nieruchomości w zamian za przeniesienie udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Sielskiej, wraz ze sprzedażą części łącznika i drewnianej wiaty z zaliczeniem nakładów poniesionych na ich wybudowanie."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty9
3 Marzec10
4 Kwiecień5
5 Maj11
6 Czerwiec9
7 Lipiec9
8 Sierpień6
9 Wrzesień13
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0