UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XIII/167/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przepiórczej na osiedlu Gutkowo w Olsztynie""
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty15
3 Marzec12
4 Kwiecień10
5 Maj12
6 Czerwiec13
7 Lipiec11
8 Sierpień6
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0