• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Prawo pomocy"
Rok:
1 Styczeń6267
2 Luty5313
3 Marzec3783
4 Kwiecień2287
5 Maj6450
6 Czerwiec4352
7 Lipiec4561
8 Sierpień7121
9 Wrzesień3598
10 Październik4927
11 Listopad7150
12 Grudzień1022