UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Prawo pomocy"
Rok:
1 Styczeń38492
2 Luty30613
3 Marzec17644
4 Kwiecień18693
5 Maj28970
6 Czerwiec16056
7 Lipiec24313
8 Sierpień9463
9 Wrzesień9689
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0