• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.180.2015 Wniosek - lista szkół policealnych technik ochrony osób fizycznych i mienia"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty9
3 Marzec4
4 Kwiecień2
5 Maj6
6 Czerwiec4
7 Lipiec9
8 Sierpień7
9 Wrzesień1
10 Październik5
11 Listopad5
12 Grudzień7