• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.172.2015 Wniosek - stan i rozliczenie kluczowych projektów z dofinansowaniem UE"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty7
3 Marzec6
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0