UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek obrad XII sesji Rady Miasta - 26.08.2015 r."
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty7
3 Marzec9
4 Kwiecień9
5 Maj5
6 Czerwiec14
7 Lipiec7
8 Sierpień3
9 Wrzesień12
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0