• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.165.2015 Wniosek - teczki lokalu ul. Moniuszki"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty8
3 Marzec8
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0