UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XII/138/15 w sprawie nadania Statutów Rad Osiedli"
Rok:
1 Styczeń1288
2 Luty942
3 Marzec608
4 Kwiecień726
5 Maj1214
6 Czerwiec247
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0