• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XII/152/15 w sprawie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Olsztyna""
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty20
3 Marzec11
4 Kwiecień6
5 Maj15
6 Czerwiec9
7 Lipiec16
8 Sierpień25
9 Wrzesień17
10 Październik26
11 Listopad16
12 Grudzień3