• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XII/147/15 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody o numerze ewidencyjnym 1234 wierzby białej Salix alba rosnącej na brzegu jez. Kortowskiego w granicach Parku Kortowskiego im. prof. D. Wanica w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty5
3 Marzec7
4 Kwiecień7
5 Maj11
6 Czerwiec9
7 Lipiec12
8 Sierpień9
9 Wrzesień15
10 Październik14
11 Listopad13
12 Grudzień1