• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XII/142/15 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty7
3 Marzec7
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0