UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 19.08.2015"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty7
3 Marzec8
4 Kwiecień8
5 Maj7
6 Czerwiec13
7 Lipiec7
8 Sierpień3
9 Wrzesień13
10 Październik3
11 Listopad0
12 Grudzień0