UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 346 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłużenia pełnienia funkcji doradcy metodycznego Pani Alicji Ostrowskiej"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty1
3 Marzec3
4 Kwiecień2
5 Maj2
6 Czerwiec2
7 Lipiec2
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0