UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 345 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłużenia pełnienia funkcji doradcy metodycznego Pani Julicie Majewskiej"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty3
3 Marzec1
4 Kwiecień3
5 Maj2
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0