• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz placówek wsparcia dziennego w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń46
2 Luty31
3 Marzec21
4 Kwiecień23
5 Maj28
6 Czerwiec32
7 Lipiec40
8 Sierpień35
9 Wrzesień29
10 Październik30
11 Listopad10
12 Grudzień0