UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XI/132/15 zmieniająca Uchwałę Nr VII/61/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty10
3 Marzec10
4 Kwiecień8
5 Maj11
6 Czerwiec12
7 Lipiec10
8 Sierpień5
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0