UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XI/112/15 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2014 rok"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty9
3 Marzec6
4 Kwiecień9
5 Maj11
6 Czerwiec13
7 Lipiec11
8 Sierpień10
9 Wrzesień14
10 Październik16
11 Listopad17
12 Grudzień2