• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XI/123/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty14
3 Marzec6
4 Kwiecień5
5 Maj16
6 Czerwiec13
7 Lipiec22
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0