UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XI/121/15 w sprawie przedłużenia kadencji samorządu osiedla Zielona Górka oraz zarządzenia wyborów w tym osiedlu"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty12
3 Marzec8
4 Kwiecień12
5 Maj9
6 Czerwiec18
7 Lipiec15
8 Sierpień8
9 Wrzesień20
10 Październik15
11 Listopad16
12 Grudzień2