UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XI/114/15 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty13
3 Marzec9
4 Kwiecień11
5 Maj11
6 Czerwiec17
7 Lipiec14
8 Sierpień13
9 Wrzesień17
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0