UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XI/124/15 w sprawie zmiany w statucie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego."
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty16
3 Marzec10
4 Kwiecień16
5 Maj9
6 Czerwiec24
7 Lipiec16
8 Sierpień9
9 Wrzesień22
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0