UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XI/129/15 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie i zwołania jej pierwszego posiedzenia"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty9
3 Marzec8
4 Kwiecień9
5 Maj7
6 Czerwiec13
7 Lipiec10
8 Sierpień11
9 Wrzesień13
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0