• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2016 – 2019"
Rok:
1 Styczeń14984
2 Luty15363
3 Marzec6457
4 Kwiecień11729
5 Maj9416
6 Czerwiec8347
7 Lipiec15333
8 Sierpień15462
9 Wrzesień13776
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0