UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2016 – 2019"
Rok:
1 Styczeń10179
2 Luty7578
3 Marzec18421
4 Kwiecień28586
5 Maj19674
6 Czerwiec15284
7 Lipiec17107
8 Sierpień6765
9 Wrzesień37096
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0