UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2016 – 2019"
Rok:
1 Styczeń35337
2 Luty38094
3 Marzec33156
4 Kwiecień28220
5 Maj50481
6 Czerwiec31221
7 Lipiec20179
8 Sierpień11431
9 Wrzesień10676
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0