UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: X/104/15 w sprawie wydania opinii o pozbawieniu al. Wojska Polskiego (od al. Sybiraków do ul. Artyleryjskiej), ul. Artyleryjskiej (od al. Wojska Polskiego do Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej) Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, al. Roberta Schumana (od Placu Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Sielskiej), ul. Sielskiej (od al. Roberta Schumana do ul. Armii Krajowej) i ul. Armii Krajowej (od ul. Sielskiej do al. Warszawskiej) kategorii dróg krajowych na obszarze miasta Olsztyna."
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty8
3 Marzec6
4 Kwiecień8
5 Maj11
6 Czerwiec13
7 Lipiec9
8 Sierpień8
9 Wrzesień16
10 Październik14
11 Listopad10
12 Grudzień4