UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: X/102/15 w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Olsztyn "
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty11
3 Marzec12
4 Kwiecień8
5 Maj11
6 Czerwiec16
7 Lipiec14
8 Sierpień8
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0