• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: X/110/15 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna”."
Rok:
1 Styczeń75
2 Luty32
3 Marzec25
4 Kwiecień38
5 Maj21
6 Czerwiec30
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0