UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów - 20.05.2015"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty9
3 Marzec13
4 Kwiecień12
5 Maj10
6 Czerwiec19
7 Lipiec9
8 Sierpień9
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0