UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VIII/83/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nad jeziorem Długim w Olsztynie”"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty9
3 Marzec10
4 Kwiecień10
5 Maj15
6 Czerwiec11
7 Lipiec12
8 Sierpień12
9 Wrzesień14
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0