UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VIII/76/15 Rady Miasta w sprawie nadania nowego sztandaru Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty11
3 Marzec18
4 Kwiecień8
5 Maj7
6 Czerwiec13
7 Lipiec19
8 Sierpień8
9 Wrzesień16
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0