UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Miasta Olsztyna."
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty10
3 Marzec12
4 Kwiecień10
5 Maj15
6 Czerwiec16
7 Lipiec12
8 Sierpień13
9 Wrzesień21
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0