UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty11
3 Marzec9
4 Kwiecień8
5 Maj10
6 Czerwiec15
7 Lipiec11
8 Sierpień7
9 Wrzesień16
10 Październik19
11 Listopad18
12 Grudzień3