UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Komisja Budżetu i Finansów - funkcjonująca do 07.01.2015r."
Rok:
1 Styczeń43
2 Luty29
3 Marzec42
4 Kwiecień40
5 Maj100
6 Czerwiec65
7 Lipiec53
8 Sierpień40
9 Wrzesień132
10 Październik76
11 Listopad46
12 Grudzień17