UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VII/71/15 zmieniająca Uchwałę Nr III/12/14 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji VII kadencji Rady Miasta Olsztyna."
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty11
3 Marzec7
4 Kwiecień10
5 Maj8
6 Czerwiec11
7 Lipiec10
8 Sierpień7
9 Wrzesień12
10 Październik14
11 Listopad12
12 Grudzień2