• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zespół ds. Pomocy Publicznej (PP)"
Rok:
1 Styczeń113
2 Luty109
3 Marzec65
4 Kwiecień79
5 Maj106
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0