UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VII/66/15 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty11
3 Marzec11
4 Kwiecień10
5 Maj14
6 Czerwiec20
7 Lipiec14
8 Sierpień13
9 Wrzesień25
10 Październik24
11 Listopad15
12 Grudzień0