UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VII/60/15 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Indykpol S.A., leżących na terenie Miasta Olsztyna, granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty8
3 Marzec7
4 Kwiecień11
5 Maj16
6 Czerwiec12
7 Lipiec7
8 Sierpień8
9 Wrzesień17
10 Październik13
11 Listopad13
12 Grudzień0