UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VII/57/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty8
3 Marzec11
4 Kwiecień9
5 Maj13
6 Czerwiec17
7 Lipiec15
8 Sierpień6
9 Wrzesień9
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0