UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: V/30/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty25
3 Marzec28
4 Kwiecień25
5 Maj25
6 Czerwiec40
7 Lipiec29
8 Sierpień21
9 Wrzesień37
10 Październik42
11 Listopad26
12 Grudzień2